fbpx

Mail of bel Arati om je op te geven

en koop je ticket via deze LINK

Ademwerk en Seksualiteit

26 maart 2021
18:00 – 18:00

VRIJ MET JEZELF! voor m, v en x (English below)

Voel je weer vrij met jezelf en je lichaam.
Maak je nieuwsgierigheid wakker naar je Adem, je Spel en je Orgastisch vermogen!

Voor wie wil spelen maar ook nieuwsgierig is naar het effect van ademen op je gevoel van vrij zijn en je orgasmiciteit. Dit weekend is een grote aanrader voor coaches en lichaamswerkers die met adem en aanraking werken, maar ook voor iedereen die nieuwsgierig is naar meer leren over je eigen sensuele/seksuele lichaam en de adem en de manier waarop we hierin relateren met onszelf en de ander. Je zult je meer vrij, belichaamd en bewust gaan voelen in je lichaam en met dat van anderen/je cliënten.

Bewust ademen en spelen hebben een groot effect op je gevoel van vrij zijn én je orgasmiciteit.

We leren hoe verschillende ademtechnieken te gebruiken en doen ook enkele ademsessies, we oefenen en leren over onze grenzen en wensen (Wheel of Consent), we leren over de anatomie van adem en seksualiteit, we spelen en raken aan met consent en gaan plezier hebben!

Je wordt begeleid door twee ervaren ademtrainers, Arati Bonte en Wilna Eenkhoorn.

Dit heerlijke en vrolijke weekend speelt zich af in Creil bij Narayana en Wim, de eigenaren van een wonderbaarlijk fijne plek in de Noord-Oostpolder! Wim en Jente koken goddelijk vegetarisch eten voor ons!

 In dit weekend:
• Belichaming: bewegen, adem en geluid maken
• Meerdere verbonden ademsessies (begeleid)
• The Wheel of Consent
• De anatomie van de adem en onze orgasmiciteit
• Ritual Play
• Orgasmic Yoga
• Orgastische ademsessiesTijdens dit weekend houden we de kleding aan.

Het Coronaprotocol vind je HIER

Praktisch:
Adres: Noordermeerweg 13, 312RA Creil, Noordoostpolder
Tijd: start vrijdag 26 maart 2021 18.00 uur | eindigt zondag 28 maart 2021 18.00 uur
Prijs: € 595,- . Vroege vogeltkaartjes € 545,- tot 1 februari 2021 verkrijgbaar
De workshop wordt in het Nederlands of in het Engels gehouden op verzoek.
COVID richtlijnen
We zullen zorgvuldig zijn met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het protocol is HIER te vinden en het is belangrijk dat je het helemaal doorleest. Hoofdzakelijk gaat dat over dat we alleen mensen toelaten die een laag risico lopen en dat we heel hygiënisch zullen zijn. Ook staat hierin de annuleringsregeling vermeld. Wel zal het zo zijn dat er enkele oefeningen zullen zijn waarbij je elkaar binnen de 1,5 meter zult kunnen ontmoeten en het is belangrijk dat je je daar comfortabel mee voelt, ook als je daar zelf niet voor kiest, wat helemaal gerespecteerd zal worden. 

Bij aankomst op de retraite zullen we je vragen om een formulier te ondertekenen waarmee je verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het naleven van de richtlijnen en voor eventueel ziek worden door het coronavirus als je mee hebt gedaan aan de oefeningen binnen de 1,5 meter.
Aanmelden:
Via deze LINK. Als je betaling binnen is, ontvang je een berichtje van Arati.
Als je nog vragen hebt, mail gerust naar Arati of Wilna
Wilna Eenkhoorn, www.paradijsopaarde.nu, [email protected]
Arati Bonte, www.seksueelontdekkingswerk.nl, [email protected]
Wilna en ik verheugen ons op jou! ❤️❤️❤️

OVER ARATI

Arati is Deep Tissue lichaamswerker, Transformational Breath coach, Ritual Play trainer en Somatic S’x Educator en lichaamswerker. Gesitueerd in Nijmegen. Ze werkt individueel, met paren en groepen. Ze heeft daarbij een somatische benadering wat betekent dat ze altijd op een lichamelijk, emotioneel en spirituele manier kijkt naar mensen. Haar missie is om mensen te helpen zich weer vrij en verbonden te voelen met hun lichaam en geest, inclusief hun intimiteit. In haar ogen zijn adem en belichaming de allerbelangrijkste kanalen om deze vrijheid te gaan ervaren.

OVER WILNA

Wilna, raja yogadocent, gids in meesterschap en opleider bewust verbonden ademwerk.

BE GENUINLY FREE WITH YOUR BODY!

Free yourself and your body.
Unlock your curiosity for your Breath, Play and Orgasmicity.
A whole weekend in which we play with different topics within our intimacy guided by two very experienced breath trainers, Arati Bonte and Wilna Eenkhoorn.
This weekend is highly recommended for coaches and practitioners working with the breath and touch but also for people who are interested in learning more about their own orgasmicity and the way they relate to themselves and others. You’ll become more free, embodied and conscious with your body once you release the immense effect of your breath and playfulness on it!
We will learn how to use different breath techniques and have breath sessions, practice and learn about our boundaries, limits and desires, learn about our anatomy, play and touch within consent and have fun!
This weekend:
• Embodiment: breath, movement and sound
• Several connective breathing sessions (guided)
• The Wheel of Consent
• Anatomy of Breath and Orgasmicity
• Ritual Play
• Orgasmic Yoga
• Orgasmic breathing sessions
During this weekend we stay clothed.
Adress: Noordermeerweg 13, 312RA Creil, Noordoostpolder, The Netherlands
Time: start Friday 26th of March 2021 6 pm | end Sunday 28th of March 2021 6 pm
Costs: € 595,- Early Bird tickets available till February 1st 2021 € 545,-
Language will be Dutch or English on request.
Connect with us about COVID
REGISTRATION:
Buy your ticket via this LINK
Arati Bonte, www.seksueelontdekkingswerk.nl, [email protected] 
Wilna enkhoorn, [email protected]
Wilna and me are looking forward to meeting you! ❤️❤️❤️

ABOUT ARATI

Arati is Deep Tissue practitioner, Transformational Breath coach, Ritual Play Trainer and Somatic S’x Educator/bodyworker. Situated in Nijmegen. She works with individuals, couples and groups and uses a somatic approach which means that she looks always on a physical, emotional and spiritual level at people. Her mission is to help people to feel free and connected in their bodies and minds on all levels, including s’xuality. In her eyes, breath and embodiment are two of the most important vehicles to expand this freedom.

ABOUT WILNA

Wilna, raja yoga teacher, guide in mastery and trainer/teacher connective breathing.

X